De Adventskerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Zoetermeer. Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten, progressieve katholieken en andere zinzoekers. Ons mooie kerkje staat in het oude centrum van de stad.
Geloof wordt door ons beleefd als een zoektocht die uitgaat van de bevlogen vrijheidsdroom van de Bijbel. De beweging die begon met Mozes en Jezus ervaren we als een gastvrij geloof met sleutelwoorden als liefde en verwondering, recht en vrede. Vrijheid zien we als een geschenk voor alle mensen en niet als een reden tot vrijblijvendheid. Daarvoor willen we ons inzetten. Onze kerk wil ruimte bieden aan een diverse groep mensen die zelf mogen bepalen wat ze willen of kunnen geloven, maar zich geïnspireerd weten door Jezus van Nazareth.
Hopelijk blijkt dat ook uit ons aanbod: een veelkleurig programma gericht op vogels van diverse pluimage. U of jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Aan de rand van het Wilhelminapark
Aan de rand van het Wilhelminapark, vlak achter de Dorpsstraat, staat een klein lieflijk kerkje: ‘De Adventskerk’. Deze kerk aan de Julianalaan is een van de markante gebouwen in het oude Zoetermeer en werd in 1955 gebouwd. Ze biedt onderdak aan drie historische stromingen: de vrijzinnig hervormden, de remonstranten en de doopsgezinden. Vooral de laatste twee kunnen bogen op een lange historie.

Remonstranten
De wortels van de remonstranten liggen in een tijd dat Nederland nog werd verscheurd door godsdiensttwisten. In 1635 kunnen de remonstranten in Zoetermeer een huis in de Dorpsstraat te Zegwaart aankopen als woonhuis voor de predikant en als kerkplaats. In 1867 houdt de remonstrantse kerk op te bestaan. De kerk telt dan nog slechts zeven leden, onder wie een bedeelde, een bedelares en een gelovige die ver buiten Zoetermeer woonde. Op 7 juni 1969 wordt de remonstrantse kring Zoetermeer opgericht, na honderd jaar afwezigheid in Zoetermeer.

Bekijk het speelse animatiefilmpje om de essentie van wat Remonstranten geloven te bekijken.

Op Open Monumentendag, 14 september 2019, vierden we 400 jaar remonstranten in Zoetermeer en raakten we aan het thema van die dag ‘Plekken van Plezier‘.

Vrijzinnig protestanten
De vrijzinnig protestanten hebben in Zoetermeer hun roots aan het begin van de twintigste eeuw. In 1904 groepeerden zich een aantal vrijzinnigen binnen de Nederlands-Hervormde Kerk. Zij vonden de moederkerk te behoudend. In 1914 waren ze in Zoetermeer met 46 mensen. De hervormde kerk beschouwde de vrijzinnigen als splijtzwammen, die daardoor waren aangewezen op de hervormde gemeente in Rijswijk waar ze te kerk gingen en hun kinderen lieten dopen. Na de oorlog groeide de kerk sterk. In 1954 kochten de vrijzinnigen grond aan de Julianalaan voor een eigen kerk. De Adventskerk kon al op 20 december 1955 in gebruik worden genomen.

Doopsgezinden
De doopsgezinden vormen een zeer oude beweging, al ontstaan vroeg in de zestiende eeuw. De doopsgezinden richten op 25 september 1969 in Zoetermeer de stichting van de doopsgezinde gemeente op. Het was een heroprichting van de oude (Vlaamse) Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer-Zegwaard, die bestond van 1600 tot ongeveer 1713.

En anderen
De doopsgezinden en remonstranten hebben, evenals de vereniging van protestanten (VVP), hun eigen landelijke koepel. De zogenoemde ‘anderen’ zijn leden, die wél het evangelie van Jezus Christus als richtsnoer kennen, maar niet aan een kerkgenootschap gebonden zijn.

Vrijzinnig Christelijk
De Zoetermeerse kerkgroeperingen van remonstranten en doopsgezinden sloten direct na hun heroprichting een samenwerkingsovereenkomst en vonden onderdak in de Adventskerk. De drie vrijzinnig-protestantse stromingen in Zoetermeer besluiten in 1969 om nauw samen te werken en zo een ‘belangengemeenschap op basis van ondogmatisch christendom’ te vormen. 
Op 25 januari 1970 starten de drie richtingen met het ‘Samenwerkingsverband van V.V.H.-Do-Re en anderen’ onder de naam Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer.