Naam:Doopsgezinde Gemeente te Zoetermeer
RSIN:824 025 878       (RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Fiscaal nummer:Voor zover bekend: niet van toepassing
PostadresJulianalaan 3, 2712CB Zoetermeer
Bezoekadres:Julianalaan 3, 2712CB Zoetermeer
Overige gegevens:zie de landelijke website van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit.