Wilt u geld doneren aan onze gemeente? Dan is het goed om te weten dat de VCGZ de ANBI status heeft en u de donatie/schenking kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

NaamVereniging Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ)
RSIN 816 569 800
Adres  Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
JaarverslagJaarverslag over 2022; Jaarverslag over 2023
JaarrekeningJaarrekening over 2022; Jaarrekening over 2023

Zie ook de ANBI gegevens van de VCGZ, de VVP en de Doopsgezinde gemeente Zoetermeer

Informatie over de nieuwe privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) in. In deze wet staat vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. De VCGZ hecht grote waarde aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van al haar relaties en werkt er dan ook hard aan om aan deze wet te voldoen.

Eén van de dingen die hoort bij de nieuwe privacywet is u informeren over de privacyverklaring, waar onder andere in staat welke persoonsgegevens de VCGZ van u bijhoudt, hoe wij die gebruiken en wat uw rechten zijn.

Als u lid bent van de VCGZ, gaan wij er van uit dat de VCGZ uw toestemming heeft om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

Lees hier de volledige tekst van de privacyverklaring van de VCGZ