Home

De VCGZ is een warme geloofsgemeenschap waarin het geloof vrij en ongedwongen wordt beleefd

Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten, waar ook progressieve katholieken en andere zinzoekers zich thuis voelen.

Viering Slot Vredesweek

Viering 24 september 2023

Viering

Viering

Viering Eeuwigheidszondag