Home

De VCGZ is een warme geloofsgemeenschap waarin het geloof vrij en ongedwongen wordt beleefd

Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten, waar ook progressieve katholieken en andere zinzoekers zich thuis voelen.

lezing

De Bijbel zonder vrome praatjes

Viering

leeskring

leeskring