Adventskerk     Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
E-mail secretaris@vcgz.nl

Telefoonnummer
kerkgebouw
 
079-3166176
Voorzitter Toon Vessies, 06-30398712 
Secretaris Max Hofman, 079-3520430

Voorganger
 
dhr. ds. K. van Klaveren, 06-11041992,
bij voorkeur op maandag.

Pastoraal team
 
mw. drs.(th.) M. Hofman-de Groot
079-3520430 
Toon Vessies, 06-30398712
In dringende gevallen kunnen leden
rechtstreeks contact opnemen. 

Coördinator verhuur
en activiteiten 
 
Gertjan Koolstra

Penningmeester
 
dhr. R. Stienstra

Kerkdiensten                     
 
Iedere tweede en vierde zondag van de maand om
10:30 uur
Bankrekening NL07 INGB 0003 1665 56 t.n.v. VCGZ

Redactie website 
 mw. M.A.H. Haighton-Ongering en Toon Vessies
Redactie nieuwsbrief mw. J.P. Annema en dhr. K. van Klaveren

Kamer van Koophandel
 
nummer 40410504